Products

产品详细

 2、一曲新词酒一杯,旧年气象旧亭台,落日西下几时回。北宋-晏殊《浣溪沙》

 5、对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦众。何故解忧,唯有杜康。魏晋-曹操《短歌行》

 6、今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。唐-刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上睹赠》

 9、葡萄旨酒夜光杯,欲饮琵琶立刻催。醉卧战场君莫乐,古来设备几人回。唐-王翰《凉州曲》

 15、酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨,持节云中,何日遣冯唐?北宋-苏轼《江城子·密州出猎》

 16、醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》(辛弃疾)

 19、酒困途长惟欲睡,日高人渴漫思茶,敲门试问野人家。北宋-苏轼《浣溪沙》

 23、长风万里送秋雁,对此可能酣高楼。唐-李白《宣州谢朓北楼饯别校书叔云》

 24、抽刀断水水更流,碰杯消愁愁更愁。唐-李白《宣州谢朓北楼饯别校书叔云》

 28、花间一壶酒,独酌无相亲。碰杯邀明月,对影成三人。唐-李白《月下独酌》

 荐:发原创得奖金,“原创奖赏安置”来了!有奖征文:速来留下你与北京的故事吧!

 4.将“商户单号”填入下方输入框,点击“收复VIP特权”,恭候体系校验告竣即可。

 4.将“商家订单号”填入下方输入框,点击“收复VIP特权”,恭候体系校验告竣即可。